Bilder / Pictures

Bilder som visar lägenhet 1 samt omgivning för båda lägenheterna.

Pictures showing apartment 1 and surroundings for both apartments.