Granada

Trevlig stad med mycket historik. / Nice city with a lot of history.
För mer info/ for more info

http://www.spain.info/sv/ven/provincias/granada.html